Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

Od  1 stycznia 2017 r.  zmieni się stawka minimalna za godzinę dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie bądź umów o świadczenie usług, w których można zastosować przepisy dotyczące zlecenia. To wszystko dzięki ustawie z dnia 22 lipca 2016r. dotyczącej zmiany ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Co do wysokości minimalnej stawki godzinowej przysługującej za pracę na umowie zlecenie bądź innej umowie o świadczenie usług, będzie ona ustalana do 15 września każdego roku. Stawka ma być ogłaszana wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia,  a negocjacje co do jej wysokości będą prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego. Warto dodać, że stawka minimalna będzie waloryzowana co rok o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace na cały etat.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku ma wynosić 2000 zł, także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w tym samym roku wynosić będzie 13 zł za godzinę  i wypłacana ma być minimum raz w miesiącu, dotyczyć to ma umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc. Osoba, która zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenie czy innej tego typu umowie nie będzie mogła zrzec się prawa do wynagrodzenia minimalnej stawki ani przekazać wynagrodzenie na kogoś innego.

By zleceniobiorcy nie czuli się oszukiwani a zleceniodawcy bezkarni, Państwowa Inspekcja Pracy ma kontrolować czy wynagrodzenie wypłacane jest w odpowiedniej wysokości. Oczywiście za naruszenie przepisów nieuczciwych pracodawców czekać mają  kary pieniężne od 1000 do 30000 złotych.

Istotną kwestią, którą zmienia ustawa jest to, że pracownicy bez względu na staż pracy będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w tej samej wysokości. Wcześniej pracownicy zatrudnieni w pierwszym roku pracy mogli otrzymywać  80% minimalnego wynagrodzenia. Warto również zaznaczyć, że od 1 stycznia 2017 roku w przypadku obliczania wynagrodzenia minimalnego nie będzie można uwzględniać dodatku za pracę w porze nocnej.

9 thoughts on “Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

  1. Do zagranicy jeszcze bardzo daleko. Dobrze niech podnoszą nawet więcej może dogonimy zachód za 50 lat.

  2. W 2019 roku mocno pojechali ze stawką. Rosnące koszty utrzymania pracownika ani troche nie zachęcają do ich zatrudniania :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *